ඔබත් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන්නෙක්ද?ඔබත් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන්නෙක්ද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය අතින් දියුණු උනාට අපිට ඒ ගැන සිංහලෙන් කතා කරන්න දැනුම බෙදාගන්න තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබදව අලුත් දේවල් කථා කරන්න අපිට ලාංකික අනන්‍යතාවයක් තියන කමියුනිටි ෆෝරම් එකක් තියන්වාද?
අන්න ඒ දේ වෙනුවෙන් අපි නිර්මාණය කරපු වෙබ් අඩවියක් Tec Talks LK. මේක කියවන ඔයාලත් තොරතුරු තාක්ශණය ගැන ඇල්මක් දක්වනවානම් ඉස්සරහට ලොකු ගමනක් යන්න කැමතිනම් මේ වෙබ් අඩවියත් එක්ක එකතු වෙන්න.

වෙබ් ලිපිනය - www.TecTalksLK.com

සාමජිකයෙකු වන්න  - Register

මීට අමතරව ඔයාලගේ ෆෙස්බුක් ගිණුම මගින් සාමාජිකත්වය ලබාගන්නත් පුලුවන්.

මේ වෙබ් අඩවියේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් මොඩරේට කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිනම් කැපවෙලා වැඩ කරන්න පුලුවන්නම් මේ ලිපිනයට පොඩි ඊමේල් එකක් දාන්න. techtalkslk@gmail.com comments
Back to Top